Dödsbo

Vi hjälper dig med tömning av dödsbo

Vid dödsfall i Göteborg ger vi er avlastning!
Ni bestämmer själva hur mycket hjälp ni vill ha. När någon går bort kan det bli tungt och svårt. I ett dödsbo blir det mycket som måste tas om hand.
Vi har en gedigen erfarenhet, inte minst av att ge de som står den bortgångne nära ett korrekt och finkänsligt bemötande.
För att du ska känna dig trygg är all vår personal alltid försäkrade och har tystnadsplikt.

Vår hjälpsamma personal med fokus på kundservice, ser till att tömningen utförs effektivt och ordentligt. Vi garanterar att allt som förs bort från ditt hus avskaffas miljöriktigt och om möjligt återanvänds genom välgörenhetsorganisationer.

Vi strävar alltid att föremålen/möbler från dödsbon kan återanvändas eller återvinnas. Om du tror att du har något av värde, vänligen meddela oss så lägger vi det åt sidan. Ifall du vill vara generös, har vi en förteckning över välgörenhetsorganisationer som kunde vara intresserade av dina föremål.

Röjning & Bortforslning i Göteborg

Vi tar hand om det som blir kvar när värdesakerna och det med affektionsvärde är borta. Vi kommer och hämtar samt forslar bort och sorterar skräpet för återvinning och återanvändande.
Städ, sanering, flyttstädning. Vi gör bostaden ren och fin och redo för försäljning eller inflytt för de nya hyresgästerna. Vi kör värdesaker till er eller till välgörenhet. Vi kan ordna kontakt med hjälporganisationer som hämtar det du vill bli av med och sorterar ut det som är säljbart. Kontakta oss idag: 031-25 25 15

Bra att veta om Dödsbo

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen, dvs tillgångar och skulder, efter en avliden person. Ett dödsbo räknas som en juridisk person.
Dödsboet existerar fram tills ett arvsskifte har gjorts, och om det finns bara en dödsbodelägare, fram tills bouppteckningen registrerats. Dödsboet står för alla kostnader för begravning och eventuella utgifter i samband med denna och kan förvaltas av dödsbodelägare, dvs make, sambo, arvingar och universella testamentstagare en boutredningsman förordnad av domstol.

Testamentsexekutor: Testatorn kan i sitt testamente uppge att han vill att att dödsboet skall förvaltas och skiftas av en av honom/henne utsedd person för att undvika tvister hos arvingarna.

Innan en bouppteckning har genomförts så kan endast utgifter som inte kan vänta betalas från dödsboet, dvs begravningskostnader, eventuell hyra som den avlidne hade och dylikt. Dock har efterlevande maka/make och omyndiga barn alltid rätt att få nödvändigt underhåll från dödsboet i tre månaders tid.

Arvskifte
Arvslott
Arvsordningen
Dödsbodelägare
Kvarlåtenskap