Miljöansvar

Vi på Nordiska Flyttkompaniet anser att ett ständigt arbete med miljöfrågor och trafiksäkerhetsfrågor är en viktig del i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete är en central och ständigt pågående process som syftar till att minimera vår miljöpåverkan både när det gäller våra transporter och vårt administrativa arbete.
Vårt trafiksäkerhetsarbete sker i samarbete med Vägverket och har som långsiktigt mål att skapa en trafiksäker miljö för såväl anställda som kunder och övriga trafikanter.