Röjning & Bortforsling

Vi på Nordiska Flyttkompaniet röjer och bortforslar allt från stora företagskunder till mindre privata kunder i Göteborg med omnejd. I samband med flytt blir det allt vanligare att kunderna vill ha röjning eller bortforsling av överblivet bohag eller förråd. Vi kör allt som går att återanvända till andra chansen en ideell förening som hjälper behövande i svåra situationer och jobbar för att underlätta för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden och utbilda sig.