Hem > Tjänster > Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vårat mål är att ta bort vår negativa miljöpåverkan och därigenom bidra till en
bättre miljö genom att:  

  • Uppnå myndigheternas krav med god marginal
  • Ställa krav på våra leverantörer att tillverka produkter av god miljöklass
  • I den mån det är möjligt välja miljöklassade produkter och leverantörer
  • Minimera vår avfallsmängd
  • Minimera vår energiförbrukning
  • Minimera våra transporters miljöpåverkan
  • Med tekniska hjälpmedel, alltid köra närmsta vägen mellan två adresser
  • Att hos alla anställda öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Genom våran trafikpolicy bidra med så liten miljöpåverkan som möjligt

Miljöansvar

Vi på Nordiska Flyttkompaniet anser att ett ständigt arbete med miljöfrågor och trafiksäkerhetsfrågor är en viktig del i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete är en central och ständigt pågående process som syftar till att minimera vår miljöpåverkan både när det gäller våra transporter och vårt administrativa arbete.
Vårt trafiksäkerhetsarbete sker i samarbete med Vägverket och har som långsiktigt mål att skapa en trafiksäker miljö för såväl anställda som kunder och övriga trafikanter.

Miljözoner

Miljön är en angelägenhet för alla, och därför har vi på Nordiska Flyttkompaniet en utarbetad miljöpolicy. Den innebär att samtliga anställda i sitt dagliga arbete ska lägga in miljöaspekten vid beslut och åtgärder i jobbet. Men det räcker inte med det.

Av luftföroreningarna kommer merparten från utlandet. Av det som produceras i Sverige står dock bilarna för den största delen. Eftersom vi bland annat arbetar med fordonstransporter har vi ett ansvar.
För att tillgodose våra egna och våra kunders högt ställda miljökrav, har vi en vagnpark som uppfyller alla krav för transporter i miljözonerna.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276)

Kundrecensioner

Ta reda på varför vi har 4.9 i betyg av över 300 kundrecensioner

031 – 25 25 25

Måndag – Fredag
08:00 – 18:00

Skicka e-post

Alltid svar samma dag!

Vad kostar flytten?

Ta reda på hur mycket din flytt kommer att kosta med Nordiska Flyttkompaniet