Miljöpolicy

Vårat mål är att ta bort vår negativa miljöpåverkan och därigenom bidra till en
bättre miljö genom att:

  • Uppnå myndigheternas krav med god marginal
  • Ställa krav på våra leverantörer att tillverka produkter av god miljöklass
  • I den mån det är möjligt välja miljöklassade produkter och leverantörer
  • Minimera vår avfallsmängd
  • Minimera vår energiförbrukning
  • Minimera våra transporters miljöpåverkan
  • Med tekniska hjälpmedel, alltid köra närmsta vägen mellan två adresser
  • Att hos alla anställda öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Genom våran trafikpolicy bidra med så liten miljöpåverkan som möjligt