Vår trafikpolicy

Då vi arbetar ute i trafiken varje dag så värnar vi starkt om säkerheten bland våra anställda samt alla våra medtrafikanter. Detta gör vi genom att använda oss utav vår trafikpolicy och allmänpolicy som bland annat innefattar:

  • Alla anställda ska ha den behörighet som krävs för att på ett trafiksäkert sätt få framföra ett fordon i trafiken.
  • Våra anställda SKA vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen.
  • En daglig kontroll skall alltid göras föra varje arbetspass på fordonet samt efter för att säkerställa att allt är i sin ordning innan körningen börjar.
  • Alla ska alltid följa angivna hastighetsbegränsningar.
  • Genom sitt allmänna beteende och körsätt alltid uppträda som en förebild i trafiken.
  • Att alltid innan körning säkra lasten enligt gällande förordningar.
  • Bilbälte ska alltid användas.
  • Rapporter skall alltid inlämnas till närmsta arbetsledare och eller chef om en olycka skulle inträffa.

Alla medarbetare inom Nordiska Flyttkompaniet i Göteborg informeras och utbildas inom trafiksäkerhetsfrågor så att vi alla kan arbeta på ett säkert och tryggt sätt! Både för oss och för alla medtrafikanter ute i tafiken.